gif EU EEN
difusio@aperca.org

logo Aperca

logo ACC10

logo Cambra

logo EU

gif

gif

Notícies relacionades amb el mon de l'energia extretes dels butlletins d'R+d+i internacional del servei de suport a la participació empresarial

gif

gif Informació del programa europeu Intelligent Energy

Per a qualsevol informació addicional Sra. Marta Marqués

International Technology Transfer Service Technician Environmental and Renewable Energies Sector EEN Catalonia

ACC1Ó-CIDEM|COPCA Phone: +34 93 4849 549

email: mmarques@cidem.gencat.cat | web: www.een.cat/tt

gif

+ informació Acc1o | edicions anteriors del butlletí |