gif EU EEN
difusio@aperca.org

gif

Què és la xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)?

La Comissió Europea, des de la Direcció General d’Empresa i Indústria, ha posat en marxa la xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN), una xarxa de consorcis amb més de 500 organitzacions i 4.000 experts, formada per Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris, la xarxa dóna cobertura a més de 40 països.

Aquesta nova xarxa sorgeix de la unió de dues xarxes anteriors: els Centres Europeus d'Informació Empresarial EIC i els Centres d'Enllaç per a la Innovació IRC.

El perquè de la xarxa EEN

La nova xarxa EEN representa una iniciativa important per ajudar les petites i mitjanes empreses a desenvolupar el seu potencial, la capacitat innovadora i aconseguir que siguin més competitives.

La xarxa EEN es dirigeix a empreses de totes les dimensions, encara que està orientada principalment a la pime, els instituts d'investigació, les universitats, els centres i les empreses tecnològiques i els organismes de desenvolupament

La xarxa EEN posa a disposició de les empreses una finestreta única per a tots els serveis amb l'objectiu de reduir la burocràcia i facilitar un punt únic de consulta per als usuaris.

Quins serveis oferim?

 • Serveis a la Internacionalització
   • Informació sobre el mercat interior europeu, legislació i actualitat europea
   • Assessorament en polítiques, programes i projectes europeus, finançament i licitacions internacionals
   • Assessorament personalitzat en iniciació a l'exportació
   • Identificació de socis comercials
   • Assessorament empresarial i oportunitats de negoci a Europa
   • Jornades d'informació i formació
 • Serveis de Transferència Tecnològica Internacional
   • Promou la innovació per a la millora de la competivitat
   • Assistència en processos de transferència tecnològica
   • Cerca de socis tecnològics
   • Organitzador i participant en missions i trobades d'intercanvi tecnològic
   • Suport en el desenvolupament de projecte
 • Serveis de suport a la participació empresarial en el 7è Programa Marc d'R+D
   • Suport en la gestació de projectes europeus d'R+D
   • Assessorament al llarg del cicle de vida del projecte
   • Suport a la relació Comissió Europea-empresa
   • Organització i suport a les accions de networking europeu
   • Línia d'ajuts per a la contractació de gestors de projectes europeus
 • Qui conforma la Xarxa EEN a Catalunya?

  El node de la Xarxa EEN a Catalunya està format per ACC1Ó CIDEM|COPCA i la Cambra de Comerç de Barcelona. ACC1Ó és el nou instrument de suport a l’empresa catalana, fruit de la integració del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).

  APERCA col·labora amb el CIDEM en el node ACC1Ó en l'apartat de Serveis de Transferència Tecnològica del vector energètic i principalment de les energies renovables.

  www.acc10.cat Anar-hi