gif Aperca
difusio@aperca.org
Recull de consultes freqüents

gif ¿ Hi ha subvencions per instal·lar energia solar ?

Actualment, a Catalunya, l'Institut Català d'Energia link extern és la institució que gestiona els programes de subvencions per instal·lacions i aplicacions d'energies renovables i, anualment, emet diferents línies al respecte. També, alguns ajuntaments catalans, tenen programes d'ajudes al respecte. Cal fer menció, que per participar en aquestes ajudes, les possibles instal·lacions no tenen que ser obligades per les normatives vigents.

gif ¿Em podeu orientar per trobar un professional de les energies renovables ?

En l'apartat empreses de la nostra web trobareu la relació d'empreses i de les seves activitats que participen de l'associació Aperca per poder demanar-hi informació, pressupostos, etc, ...

gif ¿Qui pot realitzar instal·lacions d'energia solar ?

Per instal·lacions d'energia solar tèrmica les empreses i els seus instal·ladors tenen que estar inscrits als registres corresponents del "Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE [Real Decreto 1027/2007], per instal·lacions d'energia solar fotovoltaica els professionals tenen que disposar del carnet d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista IBTE [Normativa d'aplicació: "Reglamento electrotécnico para baja tensión - RD 842/2002"]. Entitat de referència de la Generalitat per carnets i autoritzacions empresarials d'activitat "Oficina de gestió empresarial OGE" link extern

gif Som una nova empresa del sector energètic de les renovables i estem buscant ajudes per la innovació i el seu possible finançament.

A Catalunya, el programa més adient per aquests aspectes és ACC1Ó del Cidem / Copca i la Cambra de Comerç de Barcelona, trobaràs informació complerta i contactes a ACC1Ó link extern

gif ¿ Són rendibles les instal·lacions d'energia solar ?

Actualment, en termes generals, qualsevol instal·lació amb aprofitament d'energies renovables correctament plantejada, executada i mantenida provocarà uns estalvis en energies convencionals que segurament farà interessant la seva implementació

gif ¿ Quina és la normativa d'aplicació de defensa dels usuaris ?

La normativa de referència és el "REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias".

gif ¿ Quines són les normatives que obliguen a instal·lar energia solar ?

Les normatives de compliment són "El Código Técnico de la Edificación (d'àmbit nacional), el Decret d'Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya i les diferents Ordenances solars dels Ajuntaments.

gif Acabat un curs d'instal·lador d'energia fotovoltaica , termosolar, proyectista, ¿ que he de fer perquè el curs sigui reconegut per indústria i poder tenir el carnet instal·lador d'energia solar acs, fotovoltaica ?

L'entitat que gestiona els carnets professionals és l'Oficina de gestió empresarial link extern de la Generalitat de Catalunya.

gif Estaria interessat en saber quins òrgans i quin tipus de subvenció reben les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa. Estaria interessat en conèixer subvencions a nivell autonòmic i si pugues ser, també que m'orientéssiu a nivell nacional.

En general les instal·lacions connectades a la xarxa no gaudeixen de subvencions a fons perdut ja que són activitats empresarials amb beneficis. El que si que es pot trobar són diferents fórmules i productes financers de finançament de la inversió.

gif ¿ És possible instal·lar captadors solars tèrmics per poder escalfar l'aigua d'un sol pis de l'Eixample, en el que hi ha 9 inquilins? Si la resposta és positiva, què hauria de fer ?

Primer que les característiques de l'edifici siguin les adequades, també caldrà l'aprovació de la comunitat de propietaris.

gif

gif

gif

gif

gif

gif

gif imatge