gif cap
difusio@aperca.org
Demandes professionals de les empreses associades.
  • Aquesta secció té com a finalitat donar a conèixer les demandes professionals de les empreses participants de l'Associació.
  • Les empreses associades poden fer servir aquest recurs enviant un email a la seu d'Aperca [difusio@aperca.org] indicant el perfil professional buscat i aquelles dades que creguin convenients.
  • Les empreses que utilitzin aquest servei de publicitat de demandes es comprometen a notificar a Aperca l'assoliment o eliminació de la mateixa per procedir a la seva actualització corresponent.
  • Les empreses que sol·licitin una inclusió de demanda indicaran en el email que "autoritzen explícitament la inclusió de la sol·licitud en l'apartat Web de l'associació [ www.aperca.org ] fins avís contrari".
  • L'Associació es reserva tots els drets de gestió d'aquest servei.

 

Any 2011