gif cap
difusio@aperca.org

Últimes jornades organitzades per l'associació

Jornada: Energia solar tèrmica - El model d'ajuts públics a debat - 20 d'octubre 2010 - La Farga de L'Hospitalet

Programa realitzat:

 • Benvinguda i inauguració. Will Foreman - President d'APERCA
 • Presentació i objectius de la jornada. Víctor Almagro - Vicepresident d'APERCA - PONÈNCIA
 • Balanç dels ajuts a l'energia solar tèrmica a Catalunya. Francesc Vidal - Cap de l'àrea d'energies Renovables de l'Institut Català d'Energia - ICAEN - PONÈNCIA

L'Institut Català d'Energia és l'organisme encarregat de gestionar les subvencions a les instal·lacions d'energia solar tèrmica a Catalunya. Les característiques dels ajuts es fixen mitjançant una convocatòria anual. Balanç dels resultats obtinguts en els darrers anys per part del Cap d'Àrea d'Energies Renovables de l'ICAEN

 • El programa SOLCASA Pablo Gosálvez - Responsable tècnic de divulgació del programa SOLCASA - IDAE - PONÈNCIA

Mitjançant el nou programa SOLCASA, l'IDAE facilita el finançament a les empreses instal·ladores per a l'execució d'instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar tèrmica. Les empreses interessades en aquest programa s'han d'habilitar prèviament davant l'IDAE i han de justificar que poden actuar com a empreses de serveis energètics, amb capacitat per a realitzar instal·lacions "clau en mà" i facturar els seus serveis al client final en funció de l'energia subministrada per la instal·lació. L'IDAE presenta el programa SOLCASA a Catalunya.

 • El programa Diversificação e Eficiência Energética - Solar Térmico de Portugal Alexandre Fernandes - Director General de l'ADENE - PONÈNCIA

El govern de Portugal va endegar l'any passat un important programa de promoció i subvenció d'instal·lacions solars tèrmiques, dirigit principalment al sector domèstic. L'èxit de la iniciativa queda clarament reflectit en els més de 207.000 m² instal·lats. El Director General de la Agência para a Energia de Portugal (ADENE) ens presenta els resultats obtinguts i les característiques del programa de 2010.

 • L'experiència dels ajuts a l'energia solar tèrmica a Andalusia Juan José Rojo - President de l'associació Helios - PONÈNCIA

La continuïtat en el temps dels programes d'ajuts a l'energia solar tèrmica a Andalusia han afavorit que aquesta sigui la comunitat autònoma espanyola que disposa de més superfície de captadors solars instal·lats, amb una notable diferència sobre la resta. El programa PROSOL permet que les empreses accedeixin d'una manera molt àgil als fons disponible i puguin utilitzar eficaçment els ajuts com a argument comercial. Una presentació sobre un clar cas d'èxit.

 • El futur dels ajuts, segons la Asociación Solar de la Industria Solar Térmica Juan Fernández - President d'ASIT - PONÈNCIA

La Asociación Solar de la Industria Solar Térmica reivindica un model de subvencions basat en la vinculació de l'import dels ajuts a la producció energètica assolida. El president d'ASIT presenta les seves propostes davant les empreses de Catalunya.

 • Debat
 • Conclusions de la jornada i clausura

Per la realització d'aquest programa s'ha obtingut el suport del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

 

Jornada de promoció del sector de l'energia solar a Catalunya "Prospecció de noves línies de promoció econòmica del sector de l'energia solar de Catalunya" - octubre 2009

Programa realitzat:

 • Situació del sector de l'energia solar tèrmica a Catalunya. Balanç 2008 i perspectives 2009. Sr. Francesc Vidal. Cap d'Àrea d'Energies Renovables. Institut Català d'Energia
 • Conceptes bàsics de Màrketing aplicats al sector de l'energia solar tèrmica. Sr. Pere Folch. Consultor d'empreses.

Aquesta jornada s'emmarca dins d'un programa realitzat per l'associació durant l'any 2009 on s'han desenvolupat tota una sèrie d'accions per dinamitzar l'activitat de les empreses del sector de l'energia solar a Catalunya.

L'objectiu del programa ha estat la millora de la situació de les empreses catalanes per superar la situació actual, caracteritzada per una acusada reducció de l'activitat degut a l'efecte de la crisi econòmica general i accentuada per la paralització de la construcció i els canvis introduïts en les reglamentacions de les instal·lacions fotovoltaiques.

D'entre les accions realitzades poden destacar:

 • Elaboració d'estudis de situació dels sectors, solar tèrmica i fotovoltaica
 • Elaboració d'una guia de màrqueting per al desenvolupament d'iniciatives comercials per a petites i mitjanes empreses instal·ladores.
 • Participació de les empreses en el Pol de Competivitat DERBI, a França
 • Col·laboració en la creació de l'Associació de prefiguració de l'Institut Mediterrani d'Energies Renovables - IMEDER

Per la realització d'aquest programa s'ha obtingut el suport del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

 

La certificació espanyola Solar Keymark - març 2009

Programa realizado:

 • Certificación de captadores y distintivo [Aperca]
 • El ensayo de captadores y sistemas [Cener]
 • La certificación española N-Solar Keymark [AENOR]

La certificación SOLAR KEYMARK fue creada en año 2003 con el objeto de otorgar un marcado de calidad de ámbito europeo a los captadores y equipos solares térmicos. La iniciativa se desarrolló con el apoyo del Comité Europeo de Normalización (CEN) y la Federación Europea de la Industria Solar (ESTIF).

La Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA), es miembro de ESTIF desde el año 2004 y apoya decididamente el marcado SOLAR KEYMARK como elemento para favorecer la calidad de las instalaciones y la integración de las empresas en el mercado europeo.

Hasta el momento, únicamente cinco entidades de certificación están reconocidas para otorgar el sello SOLAR KEYMARK (en Alemania, Portugal, Suecia, Italia y Grecia), lo que no ha impedido que el crecimiento de la marca haya sido exponencial en los últimos años, superándose ya los 650 captadores y equipos solares de toda Europa certificados.

Recientemente, AENOR ha decidido incorporarse a ese reducido grupo de entidades certificadoras europeas capacitadas para otorgar este sello de calidad también en España.

En este contexto, APERCA organizó en Barcelona el pasado día 17 de marzo una jornada sobre el marcado SOLAR KEYMARK, con notable asistencia de empresas fabricantes y distribuidoras de captadores y equipos solares y algunos representantes de la administración. El acto tenía como objetivo acercar a los profesionales del sector este sello de calidad y servir de presentación del proyecto español de SOLAR KEYMARK de AENOR por primera vez ante las empresas fabricantes y distribuidoras.

Tras la bienvenida a los asistentes por parte de Will Foreman, presidente de APERCA, el vicepresidente y responsable técnico de la asociación, Víctor Almagro expuso la situación actual de la certificación de captadores solares por parte de las administraciones española y catalana y presentó brevemente las principales características de la SOLAR KEYMARK.

A continuación tomó la palabra Enric Mateu, del departamento de energía solar térmica del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) para detallar el procedimiento de ensayo de los captadores y los equipos solares según las normas europeas EN 12975 y EN 12976, necesario para la certificación de estos productos.

Finalmente, Jaime Fernández de la División de Certificación de Productos de AENOR presentó el proyecto de marcado SOLAR KEYMARK desarrollado por AENOR, destacando las ventajas que este distintivo de calidad representa para las empresas y el funcionamiento a través de comité de certificación.

Tras las presentaciones de los ponentes, la participación de los asistentes permitió un animado coloquio en el que se debatieron, entre otras cuestiones, la importancia de los sellos de calidad en un contexto europeo, las particularidades de los diferentes laboratorios oficiales de ensayo y la necesidad de clarificar y actualizar el marco legal para la certificación de captadores y equipos solares en España.

Jornada d'Energia solar fotovoltaica - novembre 2008

Programa realitzat:

 • ESF de concentració [Sol3G]
 • Previsions de l'administració a Catalunya [ICAEN]
 • Efecte del RD 1578/2008 [TFM - Asif]

L'Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA) organizó el pasado día 27 de noviembre una jornada sobre Energía Solar Fotovoltaica en colaboración con el ayuntamiento de L'Hospitalet.

La finalidad principal de la jornada era dar una visión general sobre el estado actual y las perspectivas del sector tras la publicación del Real Decreto 1578/2008 que establece el nuevo marco legal para la retribución actividad de producción de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos, sustituyendo al antiguo Real Decreto 661/2007.

La primera parte de la jornada se dedicó a aspectos tecnológicos, con una interesante exposición del Sr. Ricard Pardell de la empresa Sol3G sobre los sistemas de concentración fotovoltaica. La explicación, de gran valor didáctico, permitió dar a conocer a los asistentes las particularidades de las células multi-unión utilizadas por la firma barcelonesa para la fabricación de sus módulos de concentración, así como diversos aspectos a tener en cuenta sobre la refrigeración de las células y los requerimientos del sistema de seguimiento solar.

A continuación, el responsable de Energies Renovables del Institut Català d'Energia (ICAEN), Sr. Francesc Vidal, expuso el punto de vista de la administración catalana sobre el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. Según las cifras aportadas, la potencia instalada en Cataluña era ya de 161,7 MW a finales de septiembre de 2008, superando ampliamente los 100 MW que se habían fijado como objetivo para el año 2015. Durante este año 2009 está previsto realizar un balance del cumplimiento del Plan de la Energía de Cataluña 2006-2015 y una redefinición de objetivos parciales. En lo referente a la energía solar fotovoltaica, los nuevos objetivos se deberán fijar a partir de la potencia ya instalada y teniendo el cuenta el efecto del Real Decreto 1578/2008, especialmente en lo referente al establecimiento de cupos anuales de potencia instalada para el conjunto de España.

Finalmente, el Sr. Òscar Aceves, gerente de la empresa TFM y miembro del comité de dirección de ASIF explicó los pormenores del Real Decreto 1578, poniendo especial atención a los aspectos que más pueden condicionar el desarrollo inmediato del sector, ligados a la tramitación administrativa, el sistema de cupos y los mecanismos de corrección de la tarifa de venta.

La parte final del acto de dedicó a una mesa redonda en la que los asistentes participaron activamente con sus opiniones y expusieron sus inquietudes sobre aspectos técnicos del Real Decreto 1578/2008, temas de fiscalidad municipal y la evolución de precios de las instalaciones durante el año 2009.

Jornada "Energia Solar" - desembre 2007 - La Farga de L'Hospitalet

Programa realitzat:

 • Subvencions, eines i implantació d'ER [Institut Català d'Energia]
 • Incorporació de l'energia solar a edificis d'habitatges VPO [Vimusa]
 • Aproximació a un model de Qualitat [Aperca]
 • Oportunitats de negoci, eines de finançament [Triodos Bank]
 • Previsions del nou marc legislatiu, fotovoltaica a xarxa [TFM / Asif]
 • EU Task 38 "Climatització i refrigeració solar" [Aiguasol Sistemes Avançats]
 • L'Ordenança solar de L'Hospitalet [Aj. Hospitalet]

Jornada St-Esco's - Juny 2007 - La Farga de L'Hospitalet

Programa realitzat:

 • Objetivos i resultados esperados [Aperca]
 • Desarrollo de la herramienta informática [Aiguasol]
 • Proyecto Hospital Morales Meseguer de Murcia [Wagner]
 • Instalaciones ejecutadas y otras en desarrollo [Pasch]
 • Instalación del Club Reus Deportiu [Gamesa Solar]

Jornada "Solar Tèrmica " - desembre 2006 - La Farga de L'Hospitalet

Programa realitzat:

 • El Codi Técnic, nou RITE, normatives, marc legal [Aperca]
 • Pla de l'Energia a Catalunya i eines de finançament [ICAEN]
 • Els instal·ladors davant l'energia solar [Apei]

gif jornades