gif cap
difusio@aperca.org
Recull d'algunes participacions i actuacions de l'associació

Any 2011

Any 2010

 • Conveni de col·laboració amb ACC1Ó, node català
 • Pol de competivitat DERBI
 • Conveni amb Educació
 • Participació amb IMEDER
 • Assessoraments a empreses d'Aperca
 • Jornada "El model d'ajuts públics a debat".
 • Participació en jornades: Diputació, Icaen, ...
 • Col·laboracions amb Aj. Hospitalet
 • .............

Any 2009

 • Conveni de col·laboració amb Cidem ACC1Ó, node català
 • Participacions CTN 94 d'AENOR
 • Participacions Àrea de Medi Ambient Diputació BCN
 • Departament d'Educació: adaptació curricular manteniment d'instal·lacions
 • Col·laboracions amb Aj. Hospitalet
 • CTN 94 d'AENOR
 • .........................

Any 2008

 • Programa de codi de qualitat de les actuacions professionals
 • Col·laboració amb CIDEM ACC1Ó, node català
 • Nova Web de l'associació
 • Participació a la Taula de l'Energia de Barcelona
 • Col·laboracions amb l'Aj. de l'Hospitalet
 • CTN94 d'AENOR
 • ...................

Any 2007

 • Programa EU ST-ESCO's
 • Programa de codi de qualitat de les actuacions professionals
 • Energaia
 • Conferencia Indústria solar
 • II Encuentro Energía Catalunya
 • Construmat
 • Conferencia energia solar fotovoltaica
 • ExpoEnergética
 • Energy Forum
 • CTN94 Aenor
 • Jornades Derbi - Perpinya
 • Taula per l'energia solar a Bcn
 • Manual per a l''energia solar tèrmica
 • Jornada energia solar d'Aperca