gif cap

Seu fiscal:

Passeig Salvat Papasseit, 1 - Pl. 1a.

08003 Barcelona

Tel. 93 803 69 72

difusio@aperca.org - www.aperca.org

Correu postal: apartat 204 - 08700 Igualada

- Les atencions personals seran amb cita prèvia -