gif cap
difusio@aperca.org
Subvencions

Generalitat de Catalunya.

Subvencions de l'Institut Català d'Energia [www.icaen.net] 93 622 05 00

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES ORDRE ECF/462/2010, de 10 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva i en règim reglat en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010. DOGC núm. 5727 - 04/10/2010

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES ORDRE ECF/393/2010, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores en règim de concurrència competitiva i en règim reglat per a la concessió de les subvencions en el marc del programa d'energies renovables, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2010.

ORDRE ECF/406/2009, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i s'obre la convocatòria per a l'any 2009

ORDRE ECF/407/2009, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim reglat en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i s'obre la convocatòria per a l'any 2009

ORDRE ECF/408/2009, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc del Programa d'energies renovables i s'obre la convocatòria per a l'any 2009

ORDRE ECF/409/2009, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim reglat en el marc del Programa d'energies renovables i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2009

ORDRE ECF/410/2009, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en l'àmbit de la formació, difusió, informació i assessorament en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i del Pla d'energies renovables i s'obre la convocatòria per l'any 2009

11/05/2010 DOGC 5626 - Subvencions fotovoltaica aïllada PERC 2010 ECF/270/2010, d'11 de maig.

ORDRE ECF/270/2010, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2010 i s'aproven les bases reguladores per subvencionar l'execució d'obres d'instal·lació d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de Catalunya i per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2010-2011).

Departament de Política Territorial i Obres Públiques Decret 157/2002 d'11 de juny DOGC 3658 del 17/06/2002. Article 24 - Programes específics de construcció sostenible

BOE 313, de dilluns 31 de desembre de 2001, Pàg. 50499 - Article 2 Modificació de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost de societats Deduccions de la quota per inversions realitzades en bens d'actiu material destinades a l'aprofitament de fonts d'energies renovables.

Programes de foment i ajuts d'Ajuntaments, consulteu a l'Ajuntament corresponent en cada cas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO BOE 86 de 8/4/2009

Resolución de 2 de abril de 2009, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por el que se establecen las bases reguladoras para la Convocatoria 2009 del programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4).

Resolución de 29 de mayo de 2008, del IDAE, por el que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria 2008 del programa a la financiación de proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008/2012 [E4]

 

gif solar